Các ngày “Nguyệt phá” (xấu), kiêng làm nhà

Chuyên mục: Bí Ẩn
Tháng Giêng kỵ ngày Thân Tháng Bảy kỵ ngày Dần Tháng Hai kỵ ngày Tuất Tháng Tám kỵ ngày Thìn Tháng Ba kỵ ngày Tuất Tháng Chín kỵ ngày Thìn Tháng Tư kỵ ngày Hợi Tháng Mười kỵ ngày Tị Tháng Năm kỵ ngày Sửu Tháng Mười một kỵ ngày Mùi Tháng Sáu kỵ ngày
Tháng Giêng kỵ ngày Thân Tháng Bảy kỵ ngày Dần Tháng Hai kỵ ngày Tuất Tháng Tám kỵ ngày Thìn Tháng Ba kỵ ngày Tuất Tháng Chín kỵ ngày Thìn Tháng Tư kỵ ngày Hợi Tháng Mười kỵ ngày Tị Tháng Năm kỵ ngày Sửu Tháng Mười một kỵ ngày Mùi Tháng Sáu kỵ ngày

tai-sao-kieng-xay-nha-trong-thang-gieng

 1. Tháng Giêng kỵ ngày Thân
 2. Tháng Bảy kỵ ngày Dần
 3. Tháng Hai kỵ ngày Tuất
 4. Tháng Tám kỵ ngày Thìn
 5. Tháng Ba kỵ ngày Tuất
 6. Tháng Chín kỵ ngày Thìn
 7. Tháng Tư kỵ ngày Hợi
 8. Tháng Mười kỵ ngày Tị
 9. Tháng Năm kỵ ngày Sửu
 10. Tháng Mười một kỵ ngày Mùi
 11. Tháng Sáu kỵ ngày Sửu
 12. Tháng Chạp kỵ ngày Mùi


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: