Các ngày “Quan phù” kiêng an táng, xây mộ

Tháng Giêng tránh ngày Ngọ Tháng Hai tránh ngày Mùi Tháng Ba tránh ngày Thân Tháng Tư tránh ngày Dậu Tháng Năm tránh ngày Tuất Tháng Sáu tránh ngày Hợi Tháng Bảy tránh ngày Tý Tháng Tám tránh ngày Sửu Tháng Chín tránh ngày Dần Tháng Mười tránh ngày
Tháng Giêng tránh ngày Ngọ Tháng Hai tránh ngày Mùi Tháng Ba tránh ngày Thân Tháng Tư tránh ngày Dậu Tháng Năm tránh ngày Tuất Tháng Sáu tránh ngày Hợi Tháng Bảy tránh ngày Tý Tháng Tám tránh ngày Sửu Tháng Chín tránh ngày Dần Tháng Mười tránh ngày

2007-WashingtonDC004a

 1. Tháng Giêng tránh ngày Ngọ
 2. Tháng Hai tránh ngày Mùi
 3. Tháng Ba tránh ngày Thân
 4. Tháng Tư tránh ngày Dậu
 5. Tháng Năm tránh ngày Tuất
 6. Tháng Sáu tránh ngày Hợi
 7. Tháng Bảy tránh ngày Tý
 8. Tháng Tám tránh ngày Sửu
 9. Tháng Chín tránh ngày Dần
 10. Tháng Mười tránh ngày Mão
 11. Tháng Mười một tránh ngày Thìn
 12. Tháng Mười hai tránh ngày Tị


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn