Các ngày “Sát chủ” tránh làm nhà, nhập trạch

Chuyên mục: Bí Ẩn
Tháng Giêng kỵ ngày Tị Tháng Bảy kỵ ngày Sửu Tháng Hai kỵ ngày Tý Tháng Tám kỵ ngày Hợi Tháng Ba kỵ ngày Mùi Tháng Chín kỵ ngày Ngọ Tháng Tư kỵ ngày Mão Tháng Mười kỵ ngày Dậu Tháng Năm kỵ ngày Thân Tháng Mười một kỵ ngày Dần Tháng Sáu kỵ ngày Tuất
Tháng Giêng kỵ ngày Tị Tháng Bảy kỵ ngày Sửu Tháng Hai kỵ ngày Tý Tháng Tám kỵ ngày Hợi Tháng Ba kỵ ngày Mùi Tháng Chín kỵ ngày Ngọ Tháng Tư kỵ ngày Mão Tháng Mười kỵ ngày Dậu Tháng Năm kỵ ngày Thân Tháng Mười một kỵ ngày Dần Tháng Sáu kỵ ngày Tuất

phong-thuy-lam-nha-2-nam-mau

 1. Tháng Giêng kỵ ngày Tị
 2. Tháng Bảy kỵ ngày Sửu
 3. Tháng Hai kỵ ngày Tý
 4. Tháng Tám kỵ ngày Hợi
 5. Tháng Ba kỵ ngày Mùi
 6. Tháng Chín kỵ ngày Ngọ
 7. Tháng Tư kỵ ngày Mão
 8. Tháng Mười kỵ ngày Dậu
 9. Tháng Năm kỵ ngày Thân
 10. Tháng Mười một kỵ ngày Dần
 11. Tháng Sáu kỵ ngày Tuất
 12. Tháng Chạp kỵ ngày Thìn


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: