Các ngày “Thiên ách” (xấu), tránh mọi việc liên quan đến chính quyền

Chuyên mục: Bí Ẩn
Tháng Giêng, tháng Bảy kỵ ngày Dần Tháng Hai, tháng Tám kỵ ngày Tý Tháng Ba, tháng Chín kỵ ngày Tuất Tháng Tư, tháng Mười kỵ ngày Thân Tháng Năm, tháng Mười một kỵ ngày Ngọ Tháng Sáu, tháng Chạp kỵ ngày Thìn
Tháng Giêng, tháng Bảy kỵ ngày Dần Tháng Hai, tháng Tám kỵ ngày Tý Tháng Ba, tháng Chín kỵ ngày Tuất Tháng Tư, tháng Mười kỵ ngày Thân Tháng Năm, tháng Mười một kỵ ngày Ngọ Tháng Sáu, tháng Chạp kỵ ngày Thìn

fde299

  1. Tháng Giêng, tháng Bảy kỵ ngày Dần
  2. Tháng Hai, tháng Tám kỵ ngày Tý
  3. Tháng Ba, tháng Chín kỵ ngày Tuất
  4. Tháng Tư, tháng Mười kỵ ngày Thân
  5. Tháng Năm, tháng Mười một kỵ ngày Ngọ
  6. Tháng Sáu, tháng Chạp kỵ ngày Thìn


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: