Các ngày “Thiên hỏa” tránh làm nhà, chú ý sấm sét khi trời mưa…

Chuyên mục: Bí Ẩn
Tháng Giêng kỵ ngày Tý Tháng Bảy kỵ ngày Ngọ Tháng Hai kỵ ngày Mão Tháng Tám kỵ ngày Dậu Tháng Ba kỵ ngày Ngọ Tháng Chín kỵ ngày Tý Tháng Tư kỵ ngày Dậu Tháng Mười kỵ ngày Mão Tháng Năm kỵ ngày Tý Tháng Mười một kỵ ngày Ngọ Tháng Sáu kỵ ngày Mão Thá
Tháng Giêng kỵ ngày Tý Tháng Bảy kỵ ngày Ngọ Tháng Hai kỵ ngày Mão Tháng Tám kỵ ngày Dậu Tháng Ba kỵ ngày Ngọ Tháng Chín kỵ ngày Tý Tháng Tư kỵ ngày Dậu Tháng Mười kỵ ngày Mão Tháng Năm kỵ ngày Tý Tháng Mười một kỵ ngày Ngọ Tháng Sáu kỵ ngày Mão Thá

Huong dan xay nha - 3

 1. Tháng Giêng kỵ ngày Tý
 2. Tháng Bảy kỵ ngày Ngọ
 3. Tháng Hai kỵ ngày Mão
 4. Tháng Tám kỵ ngày Dậu
 5. Tháng Ba kỵ ngày Ngọ
 6. Tháng Chín kỵ ngày Tý
 7. Tháng Tư kỵ ngày Dậu
 8. Tháng Mười kỵ ngày Mão
 9. Tháng Năm kỵ ngày Tý
 10. Tháng Mười một kỵ ngày Ngọ
 11. Tháng Sáu kỵ ngày Mão
 12. Tháng Chạp kỵ ngày Dậu


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: