Giấc mơ điều lành, điều dữ

- Nằm mơ thấy lên trời, đi vào mặt trăng: đại quý. - Nằm mơ thấy trời quang mây tạnh: buồn lo. - Nằm mơ thấy ánh sáng mặt trời chiếu: khỏi bệnh. - Nằm mơ thấy trời mở cửa: được quan tước. - Nằm mơ thấy bay lên trời: có địa v
- Nằm mơ thấy lên trời, đi vào mặt trăng: đại quý. - Nằm mơ thấy trời quang mây tạnh: buồn lo. - Nằm mơ thấy ánh sáng mặt trời chiếu: khỏi bệnh. - Nằm mơ thấy trời mở cửa: được quan tước. - Nằm mơ thấy bay lên trời: có địa v

-	Nằm mơ thấy lên trời, đi vào mặt trăng: đại quý. -	Nằm mơ thấy trời quang mây tạnh: buồn lo. -	Nằm mơ thấy ánh sáng mặt trời chiếu: khỏi bệnh. -	Nằm mơ thấy trời mở cửa: được quan tước. -	Nằm mơ thấy bay lên trời: có địa vị cao sang. -	Nằm mơ thấy trời lở: lo lắng cho cha mẹ. -	Nằm mơ thấy trời đỏ: điềm lành. -	Nằm mơ thấy trời đen: điềm dữ. -	Nằm mơ thấy trời sáng dần: điềm lành, sông lâu. -	Nằm mơ thấy mặt trời, mặt trăng rơi: cha mẹ chết. -	Nằm mơ thấy nuốt mặt trăng, mặt trời: sinh quý tử. -	Nằm mơ thấy mặt trời, mặt trăng khuyết: phải đấu tranh. -	Nằm mơ thấy bị sét đánh: đại quý, đại cát. -	Nằm mơ thấy gió thổi: ốm đau. -	Nằm mơ thấy mây nổi bốn bề: giao lưu tiếp xúc. -	Nằm mơ thấy tuyết rơi: hết lo buồn, tốt. -	Nằm mơ thấy sấm sét: có tước quan. -	Nằm mơ thấy cầu vồng mọc: có chuyện binh đao. -	Nằm mơ thấy đang đi gặp mưa: được ăn uống. -	Nằm mơ thấy sương rơi: việc chẳng lành. -	Nằm mơ thấy gió mưa: có người chết. -	Nằm mơ thấy mây đen kín trời: có dịch bệnh. -	Nằm mơ thấy mây ngũ sắc: đại cát. -	Nằm mơ thấy đất nứt: làm quan to. -	Nằm mơ thấy động đất: thăng chức. -	Nằm mơ thấy đá lớn: thêm của cải. -	Nằm mơ thây dời đá vào nhà: đại cát. -	Nằm mơ thấy lên núi đá: đại cát. -	Nằm mơ thấy gánh đất vào nhà: mọi chuyện đều -	Nằm mơ thấy núi lở, nước lớn: rất dữ. -	Nằm mơ thấy đập tay vào núi: sinh quý tử. -	Nằm mơ thấy núi rừng có huyệt: điềm lành.

–      Nằm mơ thấy lên trời, đi vào mặt trăng: đại quý.

–      Nằm mơ thấy trời quang mây tạnh: buồn lo.

–      Nằm mơ thấy ánh sáng mặt trời chiếu: khỏi bệnh.

–      Nằm mơ thấy trời mở cửa: được quan tước.

–      Nằm mơ thấy bay lên trời: có địa vị cao sang.

–      Nằm mơ thấy trời lở: lo lắng cho cha mẹ.

–      Nằm mơ thấy trời đỏ: điềm lành.

–      Nằm mơ thấy trời đen: điềm dữ.

–      Nằm mơ thấy trời sáng dần: điềm lành, sông lâu.

–      Nằm mơ thấy mặt trời, mặt trăng rơi: cha mẹ chết.

–      Nằm mơ thấy nuốt mặt trăng, mặt trời: sinh quý tử.

–     Nằm mơ thấy mặt trời, mặt trăng khuyết: phải đấu tranh.

–      Nằm mơ thấy bị sét đánh: đại quý, đại cát.

–      Nằm mơ thấy gió thổi: ốm đau.

–      Nằm mơ thấy mây nổi bốn bề: giao lưu tiếp xúc.

–      Nằm mơ thấy tuyết rơi: hết lo buồn, tốt.

–      Nằm mơ thấy sấm sét: có tước quan.

–      Nằm mơ thấy cầu vồng mọc: có chuyện binh đao.

–      Nằm mơ thấy đang đi gặp mưa: được ăn uống.

–      Nằm mơ thấy sương rơi: việc chẳng lành.

–      Nằm mơ thấy gió mưa: có người chết.

–      Nằm mơ thấy mây đen kín trời: có dịch bệnh.

–      Nằm mơ thấy mây ngũ sắc: đại cát.

–      Nằm mơ thấy đất nứt: làm quan to.

–      Nằm mơ thấy động đất: thăng chức.

–      Nằm mơ thấy đá lớn: thêm của cải.

–      Nằm mơ thây dời đá vào nhà: đại cát.

–      Nằm mơ thấy lên núi đá: đại cát.

–      Nằm mơ thấy gánh đất vào nhà: mọi chuyện đều

–      Nằm mơ thấy núi lở, nước lớn: rất dữ.

–      Nằm mơ thấy đập tay vào núi: sinh quý tử.

–      Nằm mơ thấy núi rừng có huyệt: điềm lành.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn