Giấc mơ liên quan đến âm nhạc

Chuyên mục: Bí Ẩn
- Nằm mơ thấy tấu nhạc thì khóc than. - Nằm mơ thấy đánh trống: có tin xa đến. - Nằm mơ thấy múa: có chuyên kinh sợ. - Nằm mơ thấy ca hát: có chuyện cãi cọ - Nằm mơ thấy có người đánh đàn cầm đàn sắt: rất vui. - Nằm mơ t
- Nằm mơ thấy tấu nhạc thì khóc than. - Nằm mơ thấy đánh trống: có tin xa đến. - Nằm mơ thấy múa: có chuyên kinh sợ. - Nằm mơ thấy ca hát: có chuyện cãi cọ - Nằm mơ thấy có người đánh đàn cầm đàn sắt: rất vui. - Nằm mơ t

Giấc mơ liên quan đến âm nhạc

–      Nằm mơ thấy tấu nhạc thì khóc than.

–      Nằm mơ thấy đánh trống: có tin xa đến.

–      Nằm mơ thấy múa: có chuyên kinh sợ.

–      Nằm mơ thấy ca hát: có chuyện cãi cọ

–     Nằm mơ thấy có người đánh đàn cầm đàn sắt: rất vui.

–      Nằm mơ thấy thổi sáo: đại cát.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: