SAO PHONG CÁO - THAI PHỤ

phong cáo (Thổ) Thai phụ (Kim) *** 1. Ý nghĩa của thai, cáo: - tự đắc, kiêu hãnh, tự phụ ...
SAO PHONG CÁO - THAI PHỤ

Tử Vi, Tứ Trụ, Xem Tướng, Gieo quẻ, Xem bói, Phong Thủy, 12 con giáp, 12 cung hoàng đạo

phong cáo (Thổ) Thai phụ (Kim) 


***

1. Ý nghĩa của thai, cáo:             - tự đắc, kiêu hãnh, tự phụ             - háo danh, hay khoe khoang             - chuộng hình thức bề ngoài             - lợi ích cho việc thi cử, cầu danh vì hai sao này chủ về bằng sắc, huy chương, công danh Với 3 ý nghĩa đầu, Phong Cáo và Thai Phụ giống nghĩa với Hóa Quyền nhưng không mạnh bằng nhưng đi đôi thì nhất định ý nghĩa phải mạnh hơn, đặc biệt là có Quốc ấn đi kèm.

2. Ý nghĩa của phong cáo, thai phụ  ở các cung: Phong Cáo, Thai Phụ đi chung mới đủ mạnh, nhất là đi cùng với cát tinh khác càng đẹp.
a. ở Mệnh, Quan: Cáo, Phụ, Xương Khúc, Khoa Quyền: hay Cáo, Phụ, Âm Dương : sáng sủa Cáo, Phụ, Tướng, ấn : rất quý hiển, được trọng dụng, có huy chương, tưởng lục
b. ở Điền: Cáo, ấn, Thai Phụ: được ban cấp điền sản ăn lộc hay khẩn hoang.
c. ở Hạn: Cũng có nghĩa như đắc tài, đắc danh, đắc quan, được tiếng khen, có huy chương.

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:


Ý Kiến

Tiền đè đâu ko thấy mà thấy trước mắt là đang thất nghiệp và nợ đè sắp chết rồi.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tình cảm méo thấy chi cả
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mong là mọi việc sẽ tốt đẹp sẽ đến với mình hì hì
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tháng này mình dc lộc kakakka
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Có đúng vậy ko nói cho vui lòng mấy người đẹp thui ha
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Can lam binh yen ou
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

em nóng tính lắm đấy, chuẩn luôn!
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sau dug zu zay ta kaka
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tình cảm méo thấy chi cả
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NGOI DAY MA HA MOM CHO SUNG RUNG VAO MOM Y KO LAM DOI CO TIEN CO
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tư vấn