SAO MỘ TRONG TỬ VI

mộ (Thổ) *** 1. Ý nghĩa của mộ: - đần độn, chậm, tối, u mê - dâm dục - ch...
SAO MỘ TRONG TỬ VI

Tử Vi, Tứ Trụ, Xem Tướng, Gieo quẻ, Xem bói, Phong Thủy, 12 con giáp, 12 cung hoàng đạo

mộ (Thổ)***

1. Ý nghĩa của mộ:             - đần độn, chậm, tối, u mê             - dâm dục             - chủ sự bại hoại, tiêu tán, khô cạn, ngăn trở công việc             - chủ sự nghiệp quả             - chiết giảm phúc thọ

2. Ý nghĩa của mộ và một số sao khác:
Mộ, Thai, Tọa: văn võ kiêm toàn, nhất là ở Tứ Mộ
Mộ, Tuyệt: khôn ngoan, đa mưu, túc trí
Mộ, Hao: Hao làm mất tính chất u tối của Mộ
Mộ, Cái (hay Riêu, hay Mộc): dâm dục, thủ dâm

3. Ý nghĩa của mộ  ở các cung:
a. ở Phúc: Rất đẹp nếu gặp Mộ Thai Tọa ở Tứ Mộ, chủ sự tốt đẹp về mồ mả, đắc lợi cho con cháu về sau.
b. ở Tài: Mộ, Long, Phượng: có di sản tổ phụ Mộ, Hóa Lộc: có của đến tận tay
c. ở Tật: Mộ Cái (Riêu hay Mộc): bị bệnh về sinh dục
d. ở Tử: Không lợi ích cho sự sinh nở: sinh khó, trắc trở

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:


Ý Kiến

Sau dug zu zay ta kaka
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nam mô a di đà Phật
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tôi tin ad lần này nửa thôi đó
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đó là điều mình muốn nói
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Qua cơn bi cực tới hồi thoi lai
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cảm ơn ad đọc phần này rất hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nóng tính thì dùng nhưng tốt bụng với người ta song họ không biết ơn nà còn coi mình như không hề giúp đỡ họ gì cả
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Viên màng túi quanh năm mà bảo pát tài
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tình cảm méo thấy chi cả
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sẽ làm lại sau 10nam
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tư vấn