Cung Sanh và Trạch cung

Lưu ý: Cung Sanh theo Lục Thập hoa giáp, tức là từ Giáp Tý cho đến Quí Hợi, cứ tuầntự giống nhau không tính Thượng-Trung hay Hạ nguyên (mỗi nguyên gồm 60năm). Ví dụ người tuổi Giáp Tý sinh năm 1924 (thuộc Trung nguyên) cũnggiống như người sinh năm 1984 (thuộc Hạ nguyên), đều có cung Sanh làCHẤN. Cung Sanh chỉ ứng dụng cho hôn nhân.
Cung Sanh và Trạch cung
Lưu ý: Cung Sanh theo Lục Thập hoa giáp, tức là từ Giáp Tý cho đến Quí Hợi, cứ tuầntự giống nhau không tính Thượng-Trung hay Hạ nguyên (mỗi nguyên gồm 60năm). Ví dụ người tuổi Giáp Tý sinh năm 1924 (thuộc Trung nguyên) cũnggiống như người sinh năm 1984 (thuộc Hạ nguyên), đều có cung Sanh làCHẤN. Cung Sanh chỉ ứng dụng cho hôn nhân.
Cung Sanh và Trạch cung

Trạch Cung (có sách gọi là Phi cung) thì Nam và Nữ khác nhau, và các vận Thượng-Trung-Hạ nguyên lại cũng khác nhau. Ví dụ: tuổi Giáp Tý sinh năm 1924 Nam có Trạch cung là TỐN, nhưng tuổi Nam Giáp Tý sinh năm 1984 lại có Trạch cung là ĐOÀI.
Trạch Cung thì ứng dụng cho Dương trạch như hướng nhà, hướng bếp, hướng bàn thờ…và dùng cho Âm trạch như xây cất mồ mả.Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn