Cách tính Mệnh nhanh

Chuyên mục: Bí Ẩn
Phương pháptính mệnh nhanh: A- GHI NHỚ: Bước 1 : Đặt CAN - Giáp, Ất = 1 - Bính, Đinh = 2 - Mậu, Kỷ = 3 - Canh, Tân = 4 - Nhâm, Quý = 5
Cách tính Mệnh nhanh
Phương pháptính mệnh nhanh: A- GHI NHỚ: Bước 1 : Đặt CAN - Giáp, Ất = 1 - Bính, Đinh = 2 - Mậu, Kỷ = 3 - Canh, Tân = 4 - Nhâm, Quý = 5
Cách tính Mệnh nhanh


Bước 2: Đặt: CHI - Tý, Sửu, Ngọ, Mùi = 0 - Dần, Mão, Thân, Dậu = 1 - Thìn, Tỵ, Tuất, Hợi = 2 Bước 3:
Đặt:  MỆNH:
- Kim = 1 - Thủy =2 - Hỏa = 3 - Thổ = 4 - Mộc =5 B-  CÁCH TÍNH:  CAN + CHI = MỆNH (Nếu MỆNH có kết quả > 5 thì trừ đi 5) Ví dụ: Tính mệnh của tuổi
1.      Giáp Tý => 1 + 0 = 1 (<5) => Mệnh Kim
2. Nhâm Dần => 5 + 1 = 6 (>5) – 5 = 1 => Mệnh Kim.

Nguồn: Tổng hợp

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: