Cách tính năm nhuận (âm lịch)

Muốn tính năm âm lịch có tháng nhuận hay không, ta lấy năm dương lịch chia cho 19, nếu chia hết hoặc cho các số dư 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì năm đó sẽ có tháng nhuận.
Cách tính năm nhuận (âm lịch)
Muốn tính năm âm lịch có tháng nhuận hay không, ta lấy năm dương lịch chia cho 19, nếu chia hết hoặc cho các số dư 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì năm đó sẽ có tháng nhuận.
Cách tính năm nhuận (âm lịch)

* 2014: tháng nhuận = tháng 9   (2014 chia chẵn cho 19)
* 2017: tháng nhuận = tháng 6   (2017/19=106 dư 3)
* 2020: tháng nhuận = tháng 4   (2020/19=106 dư 6)
* 2023: tháng nhuận = tháng 2   (2023/19=106 dư 9)
* 2025: tháng nhuận = tháng 6   (2017/19=106 dư 11)
* 2028: tháng nhuận = tháng 5   (2017/19=106 dư 14)
* 2031: tháng nhuận = tháng 3   (2017/19=106 dư 17)

Cách tính tháng âm lịch nào là tháng nhuận của năm nhuận đó thì không đơn giản chút nào. Các nhà lịch pháp phải công phu, kinh nghiệm tính mới chính xác và lập thành bảng để tuân theo. Không có một công thức đơn giản để tính như kiểu tính năm nhuận.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn