Những câu nói nổi tiếng bằng tiếng anh của Jack Ma

Những câu nói nổi tiếng bằng tiếng anh của Jack Ma. Jack Ma là một doanh nhân nổi tiếng thế giới người Trung Quốc, ông đã lập nghiệp từ hai bàn tay trắng
Những câu nói nổi tiếng bằng tiếng anh của Jack Ma

Tử Vi, Tứ Trụ, Xem Tướng, Gieo quẻ, Xem bói, Phong Thủy, 12 con giáp, 12 cung hoàng đạo

Những câu nói nổi tiếng bằng tiếng anh của Jack Ma.  Jack Ma là một doanh nhân nổi tiếng thế giới người Trung Quốc, ông đã lập nghiệp từ hai bàn tay trắng và xây dựng nên một đế chế hùng mạnh cho riêng mình. Hẳn bạn sẽ rất muốn biết làm thế nào ông ấy có thể? Hãy rút ra những bài học cho bản thân qua những câu nói nổi tiếng của Jack Ma nhé!

Những câu nói nổi tiếng bằng tiếng anh của Jack Ma

1. Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine.
Đừng bao giờ từ bỏ. Hôm nay khó khăn, ngài mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời.

——

2. I’m not a tech guy. I’m looking at the technology with the eyes of my customers, normal people’s eyes.
Tôi không biết gì về công nghệ. Tôi nhìn công nghê với đôi mắt của những khách hàng, những người bình thường.

——–

3. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die.
Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

4. The very important thing you should have is patience.
Một thứ rất quan trong bạn nên có đó là sự kiên nhẫn.

5. Help young people. Help small guys. Because small guys will be big. Young people will have the seeds you bury in their minds, and when they grow up, they will change the world.
Hãy giúp đỡ những người trẻ. Giúp những kẻ nhỏ bé. Bởi vì những kẻ nhỏ bé sẽ lớn lên. Những người trẻ sẽ có những hạt giống bạn gieo trong tâm trí họ, và chúng lớn lên, chúng sẽ thay đổi thế giới.

6. I try to make myself happy, no, because I know that if I’m not happy, my colleagues are not happy and my shareholders are not happy and my customers are not happy.
Tôi luôn cố gắng vui vẻ, không, bở vì tôi biết rằng nếu tôi không vui, đồng nghiệp của tôi, cộng sự và đối tác của tôi cũng sẽ không vui.

7. I don’t want people in China to have deep pockets but shallow minds.
Tôi không muốn con người ở Trung Quốc có cái túi sâu những suy nghĩ nông cạn.

8. Before I left China, I was educated that China was the richest, happiest country in the world. So when I arrived Australia, I thought, ‘Oh my God, everything is different from what I was told.’ Since then, I started to think differently.
Trước khi rời Trung Quốc, tôi từng được giáo dục rằng Trung Quốc là đất nước giàu nhất, hạnh phúc nhất trên thế giới. Vì thế khi tôi đến Úc, tôi đã nghĩ “ôi trời ơi, mọi thứ thật khác với những gì tôi được dạy”. Từ đó, tôi bắt đầu suy nghĩ khác.

9. My job is to help more people have jobs.
Công việc của tôi là giúp nhiều người có việc làm.

10. I absolutely don’t have $20 billion. But I’d love to, right?
Tôi hoàn toàn không có 20 tỷ đô la. Được thế thì thích quá phải không?

11. I don’t care about revenues.

Tôi không quan tâm về doanh thu.

Từ những câu nói nổi tiếng cuả Jack Ma bạn có rút ra được bài học gì cho bản thân mình chưa nào?


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:


Ý Kiến

NGOI DAY MA HA MOM CHO SUNG RUNG VAO MOM Y KO LAM DOI CO TIEN CO

Viên màng túi quanh năm mà bảo pát tài
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

em nóng tính lắm đấy, chuẩn luôn!
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tiền đè đâu ko thấy mà thấy trước mắt là đang thất nghiệp và nợ đè sắp chết rồi.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tôi tin ad lần này nửa thôi đó
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đôi lúc cũng mệt mỏi.cứ gần hết năm là bị
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đôi lúc cũng mệt mỏi.cứ gần hết năm là bị
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Có đúng vậy ko nói cho vui lòng mấy người đẹp thui ha
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Can lam binh yen ou
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tình cảm méo thấy chi cả
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tư vấn