Xem bói, xem quẻ

  • Xin xăm Quan Thánh chính là xin quẻ lộc Thánh trong 100 quẻ xăm. Quẻ 96 là Thượng Cát, 97 là Thượng Thượng...Với mong muốn xin ông quan Thánh ban cho quẻ lộc để hóa giải mọi phiền muộn, âu lo từ sức khỏe, công việc, gia đạo, tình duyên…

    Image result for quẻ xăm

  • Bài viết của tác giả Vi Nhật về Âm Dương - Ngũ Hành. Đây là một bài viết rất hay!
    Yếu tố Âm Dương - Ngũ Hành

Tư vấn