Luận Bàn Họa Của Phái Nữ

+ Họa trinh tiết: Thai, Phục, Kiếp hay Không: chỉ sự hiếp dâm, có thể là hiếp tập thể. Thai, Phục - Thai, Kiếp hay...
Luận Bàn Họa Của Phái Nữ
+ Họa trinh tiết: Thai, Phục, Kiếp hay Không: chỉ sự hiếp dâm, có thể là hiếp tập thể. Thai, Phục - Thai, Kiếp hay...
Luận Bàn Họa Của Phái Nữ+ Họa trinh tiết: Thai, Phục, Kiếp hay Không: chỉ sự hiếp dâm, có thể là hiếp tập thể.
Thai, Phục - Thai, Kiếp hay Không - Riêu, Phục - Riêu, Không, Kiếp - Tham, Phục - Tham, Không, Kiếp - Đào, Phục - Đào, Không, Kiếp - Đào Riêu, Không, Kiếp - Đào, Thai, Không, Kiếp: thất trinh thất tiết.
Đào, Riêu: lăng loàn, đàn bà ngoại tình, có khi không phải với một người. Hồng Loan, Riêu cũng có nghĩa tương tự.
Đào, Thai: tiền dâm hậu thú.
Đào, Thai, Riêu: gái giang hồ.
Cự, Kỵ hay Tham, Kỵ: ám chỉ sự mất trinh, sự bất hạnh trong tình ái.
Thai, Hình, Hỏa, Tang, Hổ, Kiếp: chỉ sự hiếp dâm đi liền với án mạng, tượng trưng cho sự thanh toán vì tình, sự trả thù của tình nhân ác độc.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Truyện hay

Không tìm thấy Feed

Tư vấn