Mơ thấy lãnh đạo: Có tài cán và năng lực

Một nhân viên trẻ tuổi nói: “Tôi mơ thấy công ty mình thay lãnh đạo. Vị lãnh đạo cũ được điều sang một thành phố khác. Người mới đến là một phụ nữ, trạc hơn 30, ngoại hình bình thường nhưng không kém khí phách, có thái độ hòa nhã với tất cả mọi người
Mơ thấy lãnh đạo: Có tài cán và năng lực –
Một nhân viên trẻ tuổi nói: “Tôi mơ thấy công ty mình thay lãnh đạo. Vị lãnh đạo cũ được điều sang một thành phố khác. Người mới đến là một phụ nữ, trạc hơn 30, ngoại hình bình thường nhưng không kém khí phách, có thái độ hòa nhã với tất cả mọi người
Mơ thấy lãnh đạo: Có tài cán và năng lực –


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Truyện hay

Không tìm thấy Feed

Tư vấn