Ngày tốt cho dựng nhà, đặt nóc nhà, đổ mái

Những ngày tốt cho việc khởi công dựng nhà gỗ, đặt nóc (đặt cày thượng lương nhà - cày đòn nóc) hoặc đổ mải hằng, chụp mái nóc nhà: Giáp Tý Bính Tý Mậu Tý Canh Tý Canh Ngọ Ất Sửu Tân Sửu Quý Sửu Canh Thìn Đinh Tị Mậu Dần Canh Dần Nhâm Dần Mậu Thìn Đi
Những ngày tốt cho việc khởi công dựng nhà gỗ, đặt nóc (đặt cày thượng lương nhà - cày đòn nóc) hoặc đổ mải hằng, chụp mái nóc nhà: Giáp Tý Bính Tý Mậu Tý Canh Tý Canh Ngọ Ất Sửu Tân Sửu Quý Sửu Canh Thìn Đinh Tị Mậu Dần Canh Dần Nhâm Dần Mậu Thìn Đi

Những ngày tốt cho việc khởi công dựng nhà gỗ, đặt nóc (đặt cày thượng lương nhà – cày đòn nóc) hoặc đổ mải hằng, chụp mái nóc nhà:

Nha-dep-cap-4-(1)

 1. Giáp Tý
 2. Bính Tý
 3. Mậu Tý
 4. Canh Tý
 5. Canh Ngọ
 6. Ất Sửu
 7. Tân Sửu
 8. Quý Sửu
 9. Canh Thìn
 10. Đinh Tị
 11. Mậu Dần
 12. Canh Dần
 13. Nhâm Dần
 14. Mậu Thìn
 15. Đinh Mão
 16. Quý Mão
 17. Ất Mão
 18. Kỉ Tị
 19. Ất Tị
 20. Giáp Thân
 21. Bính Thân
 22. Nhâm Thân
 23. Nhâm Ngọ
 24. Đinh Dậu
 25. Tân Dậu
 26. Kỷ Dậu
 27. Quý Dậu
 28. Tân Mùi
 29. Giáp Tuất
 30. Bính Tuất
 31. Mậu Tuất
 32. Đinh Mùi
 33. Kỷ Mùi.

Các ngày tốt riêng cho việc cất nóc (đặt cây đòn nóc), đổ mái trần, chụp mái nóc nhà:

 1. Tân Dậu
 2. Đinh Mùi
 3. Quý Mão
 4. Nhâm Thìn
 5. Quý Hợi
 6. Canh Thân
 7. Ất Hợi
 8. Ất Mão
 9. Kỷ Mão
 10. Kỷ Dậu
 11. Kỷ Sửu
 12. Giáp Ngọ
 13. Kỷ Mùi
 14. Ất Tị
 15. Bính Ngọ
 16. Giáp Thân
 17. Nhâm Dần
 18. Bính Dần
 19. Tân Sửu
 20. Bính Tý
 21. Giáp Dần
 22. Canh Tuất
 23. Bính Dần
 24. Tân Hợi
 25. Quý Tị.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn