Đại Dịch Thổ Vùng đất bị lầy, trũng hay cọn gọi là đất bùn

Chuyên mục: Phong Thủy
Khái niệm về nạp âm Đại Dịch Thổ hay gọi cách khác là Đại Trạch Thổ tức đất ở vùng bùn lầy, đầm lầy. Loại thổ này không sợ mộc.
Khái niệm về nạp âm Đại Dịch Thổ hay gọi cách khác là Đại Trạch Thổ tức đất ở vùng bùn lầy, đầm lầy. Loại thổ này không sợ mộc.

Đại Dịch Thổ - Vùng đất bị lầy, trũng hay cọn gọi là đất bùn

Đại Dịch Thổ - Vùng đất bị lầy, trũng hay cọn gọi là đất bùn

Nạp âm Đại Dịch Thổ hay còn gọi cách khác là Đại Trạch Thổ

Lộ Bàng, Đại Trạch, Sa Trung Thổ

Đắc Mộc như đạt thanh vân lộ

Ngoại hữu tam ban phách Mộc gia

Phùng chi tất mệnh tu nhập mộ.

Giải thích: Lộ Bàng Thổ (đất đường lộ), Đại Dịch Thổ (đất đầm lầy) và Sa Trung Thổ (đất bãi cát) không sợ Mộc, vì cây không sống giữa đường cái quan hay trên bãi cát, đầm lầy. Cả ba hành Thổ này nếu gặp Mộc không khắc dù Mộc khắc Thổ, Thổ hao Mộc lợi, trái lại còn có đường công danh, tài lộc thăng tiến không ngừng.

Sách Bác Vật Vựng Biên nói: Mậu Thân Kỷ Dậu thì Thân thuộc Khôn là đất. Dậu thuộc Đoài là đầm nước (trạch). Chữ dịch có một nửa chữ trạch, thật ra phải gọi bằng trạch thổ.

Khôn là đất. Trạch là chỗ hồ ao đầm vũng có nước. Sông đem nước đi khắp nơi, đầm ao là chổ cá sinh sống thoải mái mầu mỡ tích súc. Đại Dịch Thổ tự nó tích súc, đất rộng sông sâu.

Mệnh tốt mà nạp âm Đại Dịch Thổ thường làm được công lớn ích lợi cho thiên hạ. Mệnh thường, phụ giúp các việc thiện luôn luôn có thành tâm.

Mệnh nhiều hung sát mà cho cáng đáng những công tác nhân đạo chỉ đưa đến hỏng việc. Thân Dậu đều thuộc Kim, Thổ sinh Kim nên Mậu Thân hay Kỷ Dậu đều có khả năng kiên trì ít bối rối.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: