Thuộc tính cát hung và đồ vật đại diện của sao Văn Khúc là gì ?

Sao Văn Khúc tức Mộc tinh Tứ lục, là trưởng nữ, chủ quản văn hóa nghệ thuật, cát hung phân đôi.
Thuộc tính cát hung và đồ vật đại diện của sao Văn Khúc là gì ?
Sao Văn Khúc tức Mộc tinh Tứ lục, là trưởng nữ, chủ quản văn hóa nghệ thuật, cát hung phân đôi.
Thuộc tính cát hung và đồ vật đại diện của sao Văn Khúc là gì ?


Khi sao này sinh vượng thì chủ về văn quý hanh thông, văn chương hiển đạt, bảng vàng đề danh, quân tử thăng quan, bình dân tiến tài, lại được vợ hiền chồng giỏi.
Khi sao này suy thoái thì dễ sinh kiện tụng, chủ về nam ham tửu sắc bại gia, nữ dâm loạn. Còn chủ về dễ mắc bệnh gan và bệnh vùng dưới thắt lưng, hoặc bị tai nạn thương vong, tự sát.
Sao Văn Khúc trong nhà ở đại diện cho đồ thư, cây cối sinh trưởng thịnh vượng, đồ gỗ. Sao Tứ Lục còn là máy hút bụi, mọi tạp vật đều thuộc Thổ, nếu từ trường của Thổ trong nhà quá mạnh thì dùng máy hút bụi sẽ giảm được từ trường của Thổ. 

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn