Khi quan sát phong thủy của căn nhà hiện đại, Loan đầu và Lí khí chỉ cái gì?

Chuyên mục: Phong Thủy
Nói một cách đơn giản, trong căn nhà hiện đại, Loan đầu đại diện cho bố cục trong căn nhà. Bạn kê đầu giường sát tường, đuôi giường đối diện với cửa, hai bên giường đặt tủ thì chính là một loại Loan đầu, tức là ứng dụng vị trí “không gian”. Tuy nh
Nói một cách đơn giản, trong căn nhà hiện đại, Loan đầu đại diện cho bố cục trong căn nhà. Bạn kê đầu giường sát tường, đuôi giường đối diện với cửa, hai bên giường đặt tủ thì chính là một loại Loan đầu, tức là ứng dụng vị trí “không gian”. Tuy nh

Nói một cách đơn giản, trong căn nhà hiện đại, Loan đầu đại diện cho bố  cục trong căn nhà. Bạn kê đầu giường sát tường, đuôi giường đối diện với cửa, hai bên giường đặt tủ thì chính là một loại Loan đầu, tức là ứng dụng vị trí “không gian”.

p29

Tuy nhiên Trái Đất chuyển động không ngừng, khí trường của Trái Đất, thậm chí của cả vũ trụ đều biến động theo từng năm, từng tháng, từng ngày, hình thành nên thời gian và vị trí phong thủy khác nhau. Học vấn căn cứ vào sự biến đổi “không gian” để lựa chọn vị trí phong thuỷ được gọi là Lí khí.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: