Không nên chọn mảnh đất hình vòng cung

Sát khí của mảnh đất này có hai loại: Một là từ đường hất thủng vào. Con đường như cánh cung bắn thẳng sát khí vào cửa hàng. Hai là sát khí từ đằng sau hất ngược ra. Hai loại sát khí trước và sau này tính sát thương vô cùng lớn. Nếu nó xuất hiện ở đằ
Sát khí của mảnh đất này có hai loại: Một là từ đường hất thủng vào. Con đường như cánh cung bắn thẳng sát khí vào cửa hàng. Hai là sát khí từ đằng sau hất ngược ra. Hai loại sát khí trước và sau này tính sát thương vô cùng lớn. Nếu nó xuất hiện ở đằ

ng trước cửa hàng thì phá vỡ tài lộc của cả cửa hàng. Sức mạnh trấn thủy của nó mạnh hơn sát khí trên mặt đất, vì thế khi chọn đất phải cẩn thận quan sát kỹ môi trường xung quanh, tránh gây ra tổn thất.

cua-hang-vong-cung

Nếu buộc phãi lựa chọn mảnh đất này, có thể lợi dụng đồng từ vận tài đã được khai quang để hóa giải sát khí. Khi lâm vào thế phá tài, có thề lấy hồ lô và đồng tiền cổ ngũ đế hoặc một đôi tỳ hưu treo vào điểm vòng cung để ngăn chặn.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Truyện hay

Không tìm thấy Feed

Tư vấn