Căn cứ lý luận trong điều chỉnh phong thủy

Vạn vật trong trời đất không thể tách rời khỏi âm dương ngũ hành. Ngũ hành hòa hợp thì vạn vật mới sinh sôi nảy nở, ngũ hành giao chiến sẽ sinh họa. Ví dụ: quẻ Tổn của một nhà không có lợi thì chuyện hôn nhân của chủ nhà cũng không được thuận lợi, t
Vạn vật trong trời đất không thể tách rời khỏi âm dương ngũ hành. Ngũ hành hòa hợp thì vạn vật mới sinh sôi nảy nở, ngũ hành giao chiến sẽ sinh họa. Ví dụ: quẻ Tổn của một nhà không có lợi thì chuyện hôn nhân của chủ nhà cũng không được thuận lợi, t

Phong-thuy

ài vận và sức khỏe của chủ nhà (nếu là nữ) cũng gặp phải những ảnh hưởng bất lợi.

Cũng như vậy, nếu một doanh nghiệp có quẻ Tốn trong ngũ hành mất cân bằng thì hay bị vưóng vào chuyện kiện cáo, lợi nhuận giảm sút, thậm chí còn thua lỗ.

Mục đích điều chỉnh của phong thủy là nhằm vào sự khiếm khuyết về ngũ hành của nhà ở hoặc địa điểm kinh doanh, lợi dụng các biện pháp hóa giải độc đáo để điều chỉnh một cách tổng hợp, hóa giải một cách tôi đa khuyết điểm vốn có của nhà ở (hoặc địa điểm kinh doanh), biến cái bất lợi thành có lợi, khiến cho chủ nhà (hoặc nhà kinh doanh) không những có thể tận hưởng sự thoải mái của môi trường sống (hoặc kinh doanh) mà còn có thể hưởng trọn niềm vui vận nhà hưng thịnh, sự nghiệp đi lên.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn