Kiêng kỵ dầm ngang ép cửa

Chuyên mục: Phong Thủy
Hiện tượng: Phía trên cửa chính hoặc cửa phòng nếu có đầm ngang đi song song qua sẽ xuất hiện tình trạng cửa bị ép, người sống trong nhà sẽ có gánh nặng về tâm lý, áp lực trầm trọng, bất lợi cho học hành, công tác và sinh hoạt, ở lâu như vậy sẽ ảnh h
Hiện tượng: Phía trên cửa chính hoặc cửa phòng nếu có đầm ngang đi song song qua sẽ xuất hiện tình trạng cửa bị ép, người sống trong nhà sẽ có gánh nặng về tâm lý, áp lực trầm trọng, bất lợi cho học hành, công tác và sinh hoạt, ở lâu như vậy sẽ ảnh h

Hiện tượng: Phía trên cửa chính hoặc cửa phòng nếu có đầm ngang đi song song qua sẽ xuất hiện tình trạng cửa bị ép, người sống trong nhà sẽ có gánh nặng về tâm lý, áp lực trầm trọng, bất lợi cho học hành, công tác và sinh hoạt, ở lâu như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới sửc khỏe.

cua-di-lim-nam-phi-hai-canh-004(1)

Phương pháp hóa giải: Lấy một tấm gỗ, dùng Chu Sa viết lên đó hai chừ “Nhất Thiện”, sau đó đem đến Dương Miếu thắp hương, chọn ngày đẹp để đột lên phía bên trên cửa.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: