Hướng tốt từng năm giúp kết hợp làm nhà, chôn cất, đặt mộ

Các năm: Dần - Ngọ - Tuất: Hướng tốt: Đông - Tây; hướng xấu: Bắc Thân - Tý - Thìn: Hướng tốt: Đông - Tây; hướng xấu: Nam Tị - Dậu - Sửu: Hướng tốt: Nam - Bắc; hướng xấu: Đông Hợi - Mão - Mùi: Hướng tốt: Nam - Bắc; hướng xấu: Tây
Các năm: Dần - Ngọ - Tuất: Hướng tốt: Đông - Tây; hướng xấu: Bắc Thân - Tý - Thìn: Hướng tốt: Đông - Tây; hướng xấu: Nam Tị - Dậu - Sửu: Hướng tốt: Nam - Bắc; hướng xấu: Đông Hợi - Mão - Mùi: Hướng tốt: Nam - Bắc; hướng xấu: Tây

Các năm:

image001_1

Dần – Ngọ – Tuất:  Hướng tốt: Đông – Tây; hướng xấu: Bắc

Thân – Tý – Thìn:   Hướng tốt: Đông – Tây; hướng xấu: Nam

Tị – Dậu – Sửu:   Hướng tốt: Nam – Bắc; hướng xấu: Đông

Hợi – Mão – Mùi:   Hướng tốt: Nam – Bắc; hướng xấu: Tây


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Truyện hay

Không tìm thấy Feed

Tư vấn