Lời mở đầu

-Thuật dự đoán Thần Số Học là hệ thống học thuật hoàn chỉnh lấy 12 chữ số nguyên thủy nhất làm công cụ tính toán vận số để tiến hành dự đoán.Chữ số mà chúng ta vận dụng có nguồn gốc từ Bát Can, Tứ Duy thuộc vòng ngoài Bát Quái.Chữ số mà chúng ta dùng xuất thân từ Bát Quái Chu Dịch, thế nên nó phải tuân thủ nghiêm khắc sự sinh khắc, chế hóa của Âm Dương Ngũ Hành, đồng thời bao quát hết thảy vạn vật, vạn sự trong thế giới tự nhiên.Do vậy, có thể thấy bản thân chữ số có năng lượng, trường khí đặc định của nó, mổi mặt riêng lẽ của chữ số đều có thuộc tính Âm Dương Ngũ Hành nhất định.Cuốn sách Thần Số Học giới thiệu những lý luận cơ bản nhập môn về môn này.
Lời mở đầu
-Thuật dự đoán Thần Số Học là hệ thống học thuật hoàn chỉnh lấy 12 chữ số nguyên thủy nhất làm công cụ tính toán vận số để tiến hành dự đoán.Chữ số mà chúng ta vận dụng có nguồn gốc từ Bát Can, Tứ Duy thuộc vòng ngoài Bát Quái.Chữ số mà chúng ta dùng xuất thân từ Bát Quái Chu Dịch, thế nên nó phải tuân thủ nghiêm khắc sự sinh khắc, chế hóa của Âm Dương Ngũ Hành, đồng thời bao quát hết thảy vạn vật, vạn sự trong thế giới tự nhiên.Do vậy, có thể thấy bản thân chữ số có năng lượng, trường khí đặc định của nó, mổi mặt riêng lẽ của chữ số đều có thuộc tính Âm Dương Ngũ Hành nhất định.Cuốn sách Thần Số Học giới thiệu những lý luận cơ bản nhập môn về môn này.
Lời mở đầu

Ngoài ra tôi còn cung cấp một số ví dụ thực tế trích từ các tài liệu Dịch số có uy tín và thực tế dự đoán của tôi đề bạn đọc tiện tham khảo học tập cách phân tích lý quẻ nhằm tự đoán cát hung cho bản thân và bạn bè, gia đình,...rộng hơn có thể đoán những sự kiện quan trọng như:thể thao, chứng khoán, chính trị, quốc vận,...

-Hi vọng cuốn sách này sẽ đem lại cho bạn đọc cách nhìn mới hơn về dự đoán học và giá trị thiết thực qua Thần Số Học.Sở dĩ chữ số có thể dự đoán được tương lai, hướng dẫn quyết sách, nguyên nhân chính là vì suy lý logic phù hợp của nó, phủ định ý thức mê tín trong chủ nghĩa duy tâm thần học và trong xã hội phong kiến cổ đại .Trong quá trình biên soạn tôi xin lược bỏ phần dự đoán VẬN MỆNH và VẬN KHÍ SINH THẦN đề dành phân tích, lý luận quẻ THỜI KHÔNG.

-Rất mong bạn đọc yêu thích Dịch học đóng góp ý kiến để cuốn sách hoàn thiện hơn.

Chân thành cảm ơn!

                                                                  Bình Định, ngày 17 tháng 11 năm 2012

                                                                                 Trương Xuân Toàn


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn