Mơ thấy cái đĩa: Đại diện hạnh phúc của tập thể

Nếu mơ thấy chiếc đĩa với kiểu dáng đơn giản, cho thấy người nằm mơ hy vọng có cuộc sống đơn giản, mộc mạc hơn. Nếu mơ thấy tay cầm một cái đĩa, cho thấy người nằm mơ biết rằng mình nên tri ân kẻ khác.   Nếu mơ thấy người khác cho mình chiếc đĩa
Mơ thấy cái đĩa: Đại diện hạnh phúc của tập thể –
Nếu mơ thấy chiếc đĩa với kiểu dáng đơn giản, cho thấy người nằm mơ hy vọng có cuộc sống đơn giản, mộc mạc hơn. Nếu mơ thấy tay cầm một cái đĩa, cho thấy người nằm mơ biết rằng mình nên tri ân kẻ khác.   Nếu mơ thấy người khác cho mình chiếc đĩa
Mơ thấy cái đĩa: Đại diện hạnh phúc của tập thể –


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Truyện hay

Không tìm thấy Feed

Tư vấn