Hướng cửa của cửa hàng, cửa hiệu cần chú ý những điểm gì?

Chuyên mục: Phong Thủy
Hướng của cửa hàng là việc các thương gia vô cùng thận trọng, thường thường coi đó như là mẫu chốt của sự thành bại trong kinh doanh buôn bán. Do đó, trong xu thế tâm lí cầu may, tránh điều xấu triệt để hiện nay thì thường có người mời thầy phong thủ
Hướng của cửa hàng là việc các thương gia vô cùng thận trọng, thường thường coi đó như là mẫu chốt của sự thành bại trong kinh doanh buôn bán. Do đó, trong xu thế tâm lí cầu may, tránh điều xấu triệt để hiện nay thì thường có người mời thầy phong thủ

y chiếm quẻ định đoạt. Thầy phong thủy thường dùng một biểu làm kim chỉ nam:

75316934-a1_1

Nhà máy, công ty, cửa hàng: cửa chính thích hợp chiều hướng.

Văn phòng luật sư, trung tâm chữa bệnh: Bắc hoặc Đông

Công ty thuyền bè, công ty tài chính, công ty bảo hiểm: Tây Bắc hoặc Đông Nam.

Ngân hàng, công ty kiến trúc, công ty xuất nhập khẩu: Bắc hoặc Đông.

Cửa hàng bán buôn, tiệm rượu: Bắc hoặc Đông Nam.

Bảng biểu này tuân thủ theo nguyên lý tương sinh tương khắc của Ngũ hành. Trên thực tế, sự thịnh suy của cửa hàng do khách hàng quyết định, khách hàng là tài nguyên sơ tại của cửa hàng. Khách hàng ra vào nhiều trước cửa thì cửa hàng sẽ hưng thịnh phát đạt, ngược lại cửa hàng sẽ phải đóng cửa. Cho nên, hướng cửa của cửa hàng nên quyết định do lượng khách hàng, khách hàng ở nơi nào thì cửa nên mở hướng theo nơi đó, như vậy sẽ nghênh đón được khách hàng.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: