Kiểu lông mày tiết lộ tính cách của bạn

Chuyên mục: Phong Thủy
Bạn có đôi lông mày cong tự nhiên, lông mày rậm, hay mảnh... chúng đều có thể nói cho bạn mọi điều về tính cách của bạn đấy nhé!
Kiểu lông mày tiết lộ tính cách của bạn - VnExpress iOne
Bạn có đôi lông mày cong tự nhiên, lông mày rậm, hay mảnh... chúng đều có thể nói cho bạn mọi điều về tính cách của bạn đấy nhé!
Kiểu lông mày tiết lộ tính cách của bạn - VnExpress iOne

kieu-long-may-tiet-lo-tinh-cach-cua-ban kieu-long-may-tiet-lo-tinh-cach-cua-ban-1 kieu-long-may-tiet-lo-tinh-cach-cua-ban-2 kieu-long-may-tiet-lo-tinh-cach-cua-ban-3 kieu-long-may-tiet-lo-tinh-cach-cua-ban-4
Lông mày cong tự nhiên Lông mày ngang tự nhiên Lông mày cong nhiều Lông mày hướng lên Lông mày ngắn
kieu-long-may-tiet-lo-tinh-cach-cua-ban-5 kieu-long-may-tiet-lo-tinh-cach-cua-ban-6 kieu-long-may-tiet-lo-tinh-cach-cua-ban-7 kieu-long-may-tiet-lo-tinh-cach-cua-ban-8 kieu-long-may-tiet-lo-tinh-cach-cua-ban-9
Lông mày dày, đậm Lông mày liền nhau Lông mày mảnh Lông mày cách xa nhau Lông mày góc cạnh

Mộc Trà (theo Quiz)


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: