Kiêng kỵ cửa lớn chính đối cửa lớn

Hiện tượng: Hiện nay dương trạch theo kiểu nhà chung cư, nhà tập thể thường xảy ra tình trạng cửa nhà nọ chính đối với cửa nhà kia, hiệu ứng trực tiếp nhất của tình trạng này là ảnh hường bất lợi tới những yếu tố riêng tư của hai gia đình, bất lợi ch
Hiện tượng: Hiện nay dương trạch theo kiểu nhà chung cư, nhà tập thể thường xảy ra tình trạng cửa nhà nọ chính đối với cửa nhà kia, hiệu ứng trực tiếp nhất của tình trạng này là ảnh hường bất lợi tới những yếu tố riêng tư của hai gia đình, bất lợi ch

Hiện tượng: Hiện nay dương trạch theo kiểu nhà chung cư, nhà tập thể thường xảy ra tình trạng cửa nhà nọ chính đối với cửa nhà kia, hiệu ứng trực tiếp nhất của tình trạng này là ảnh hường bất lợi tới những yếu tố riêng tư của hai gia đình, bất lợi cho sự chung sống hòa thuận của tình hàng xóm.

35235090c9f259.img

Phương pháp hóa giải:

Hai nhà đều nên treo rèm cửa để hóa giải, cũng có thể dùng phương pháp đặt một bức bình phong trong nhà để hóa giải. Hoặc trên cửa chính treo Bát Tiên Thái cũng có tác dụng tích cực.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn