Tướng đường chỉ tay: Tâm tính Tâm đạo Tâm huyết

Đường tâm tính nằm trên đường trí tuệ - Trí đạo và dưới các Gò Sao Mộc, Sao Thổ, Mặt Trời. Đường tâm tính chỉ ham muốn, khuếch đại, bành trướng, tình cảm và nhân cách, tính tình của con người. Tuy vậy những thông tin trên vẫn còn bị ảnh hưởng ít nhiề
Tướng đường chỉ tay: Tâm tính – Tâm đạo – Tâm huyết –
Đường tâm tính nằm trên đường trí tuệ - Trí đạo và dưới các Gò Sao Mộc, Sao Thổ, Mặt Trời. Đường tâm tính chỉ ham muốn, khuếch đại, bành trướng, tình cảm và nhân cách, tính tình của con người. Tuy vậy những thông tin trên vẫn còn bị ảnh hưởng ít nhiề
Tướng đường chỉ tay: Tâm tính – Tâm đạo – Tâm huyết –


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn