Bạn muốn biết, cung Tật Ách nằm đâu trên khuôn mặt bạn?

Bạn muốn biết, cung Tật Ách nằm đâu trên khuôn mặt bạn, muốn biết tầm quan trọng của cung Tật Ách trên khuôn mặt. Hãy cùng xemboituong tìm hỉểu điều này
Bạn muốn biết, cung Tật Ách nằm đâu trên khuôn mặt bạn?
Bạn muốn biết, cung Tật Ách nằm đâu trên khuôn mặt bạn, muốn biết tầm quan trọng của cung Tật Ách trên khuôn mặt. Hãy cùng xemboituong tìm hỉểu điều này
Bạn muốn biết, cung Tật Ách nằm đâu trên khuôn mặt bạn?

Bạn muốn biết, cung Tật Ách   nằm đâu trên khuôn mặt bạn, muốn biết tầm quan trọng của cung Tật Ách  trên khuôn mặt.  Hãy cùng xemboituong tìm hỉểu điều này :

Cung Tật ách là cung thứ tám trong 12 cung

Cung Tật ách nằm ở bộ vị Sơn căn dưới Ấn đường. Người có cung Tật ách đầy đặn, nổi cao là tướng rất phú quý. Người có cung Tật ách nối liền với xương phục tê tất sẽ có tài năng văn chương cái thế. Người có cung Tật ách sáng bóng rạng rỡ sẽ được hưởng ngũ phúc. Người có bộ vị Niên thượng và Thọ thượng cao mà bằng, tình cảm vợ chồng rất sâu đậm.

Người có đường vân xung quanh cung Tật ách sẽ gặp bệnh tật triền miên, người có các bộ vị nhìn khô héo, nhọn lệch, cuối đòi sẽ phải chịu khổ. Người có khí sắc cung này tựa như mây khói mù mịt, tất sẽ gặp tai họa giáng lâm.

Sách xưa chép rằng: Người có bộ vị Sơn căn bằng phang, cả đời sẽ chẳng gặp phải tai họa. Người có các bộ vị mà thấy xương cốt khô héo, có các đường vân xiên, người đó cả đời vất vả, danh lợi khó đạt được.

Trong Tật ách cung luận có chỉ ra rằng, người có bộ vị Niên thượng và Thọ thượng nhuận sắc, tươi sáng, cả đòi người đó được an khang, thịnh vượng. Ngược lại người ở vị trí này có khí sắc mò tối sẽ gặp họa bệnh tật. Người có khí sắc ở vị trí cung này màu xanh là biểu hiện đã từng trải qua chuyện đau khổ buồn thương. Còn người có khí sắc đỏ, tất sẽ gặp tai họa giáng xuống rất nặng. Người có khí sắc màu trắng tất sẽ gặp chuyện buồn thương đối với vợ con. Người có khí sắc cung này màu đen, tính mệnh chẳng được lâu dài. Người có khí sắc vàng, hồng tía tất sẽ gặp chuyện mừng vui.

 


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Truyện hay

Không tìm thấy Feed

Tư vấn