Nguyên tắc chọn tên cửa hàng, cửa hiệu là gì?

Ý nghĩa của tên phù hợp với nguyên tắc sự nghiệp kinh doanh. Ngũ hành của mô hình tên phải phù hợp với nguyên tắc ngũ hành tương sinh hoặc tương hợp của chủ tiệm và sự nghiệp kinh doanh. Phối hợp giữa thiên cách và thiên địa phải có được tính phát tr
Ý nghĩa của tên phù hợp với nguyên tắc sự nghiệp kinh doanh. Ngũ hành của mô hình tên phải phù hợp với nguyên tắc ngũ hành tương sinh hoặc tương hợp của chủ tiệm và sự nghiệp kinh doanh. Phối hợp giữa thiên cách và thiên địa phải có được tính phát tr

Ý nghĩa của tên phù hợp với nguyên tắc sự nghiệp kinh doanh.

Ngũ hành của mô hình tên phải phù hợp với nguyên tắc ngũ hành tương sinh hoặc tương hợp của chủ tiệm và sự nghiệp kinh doanh.

DIGITAL CAMERA

Phối hợp giữa thiên cách và thiên địa phải có được tính phát triển tương đối cao.

Thuộc tính âm dương của tên cửa hàng phải tương hợp với cá tính của chủ tiệm.

Khi lấy tên cửa hàng phải xem xét đến ảnh hưởng của môi trường xung quanh.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Truyện hay

Không tìm thấy Feed

Tư vấn