Tử vi, Tứ trụ

Tử vi Nhâm Thân phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

NHÂM THÂN: KIẾM PHONG KIM Trong tử vi Nhâm Thân là con khỉ nơi sơn động, tính cách nhanh nhẹn khéo léo, biết tính toán trước sau, dũng cảm hơn người, thông minh lanh lợi. Người mệnh Kiếm phong Kim, Bạch Đế (một trong ngũ đế của Trung Quốc) nắm quyền Xem tiếp...

Tư vấn