Tử vi, Tứ trụ

Ý nghĩa sao Long Đức

Sao Long Đức có thể giải trừ được những bệnh tật nhỏ và tai họa nhỏ, mang lại một số may mắn, hỷ sự. Do đó, sao này giống như các sao Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần, Thiên Quan, Thiên Phúc, Thiếu Âm, Thiếu Dương, Quang Quý, Tả Hữu, Sinh, Vượng. Xem tiếp...

Coi tướng lông mày của người phụ nữ quyền lực Nhân tướng Xem Tử Vi

Coi tướng lông mày của người phụ nữ quyền lực, Nhân tướng, Xem Tử Vi, xem bói, xem tử vi Coi tướng lông mày của người phụ nữ quyền lực, tu vi Coi tướng lông mày của người phụ nữ quyền lực, tu vi Nhân tướng Xem tiếp...

Khí chất ÂmDương của can chi

Trong vũ trụ vốn chỉ có âm. Vì có sự chuyển động cho nên phân thành âmdương. Có già trẻ nên có tứ tượng ; có tứ tượng tức là khí của ngũ hành đã hàmchứa trong đó. Có âm dương nên sinh ra ngũ hành, trong ngũ hành lại có âmdương. Ví dụ lấy Mộc mà nói, Giáp là dương Mộc, Ất là âm Mộc.
Khí chất Âm-Dương của can chi
Xem tiếp...

Tử vi 2016 chi tiết

Là con giáp thứ 9 trong 12 Con Giáp, Khỉ được xem là biểu tượng của sự tinh anh, thông minh, nhanh trí và tháo vát. Nếu như năm Ất Mùi 2015 là biểu tượng của sự thịnh vượng thì năm Bính Thân 2016 là biểu tượng của sự tốt lành và may mắn. Hình ảnh của Xem tiếp...

Tư vấn