Tử vi, Tứ trụ

Chuyện tử vi

Trong những câu chuyện Tử vi ghi sau đây, chúng tôi cũng đi tìm các nguyên tắc đoán của các vị danh tài Tử vi. Những lời phú đoán có sẵn của sách, như quý vị đã biết, chỉ là những nét đoán Xem tiếp...

Tướng mặt của những kiểu sếp “khó chiều” Nhân tướng Xem Tử Vi

Tướng mặt của những kiểu sếp “khó chiều”, Nhân tướng, Xem Tử Vi, xem bói, xem tử vi Tướng mặt của những kiểu sếp “khó chiều”, tu vi Tướng mặt của những kiểu sếp “khó chiều”, tu vi Nhân tướng Xem tiếp...

Những cấm kị trong phong thủy nhà ở một tầng Phong thủy Xem Tử Vi

Những cấm kị trong phong thủy nhà ở một tầng, Phong thủy, Xem Tử Vi, xem bói, xem tử vi Những cấm kị trong phong thủy nhà ở một tầng, tu vi Những cấm kị trong phong thủy nhà ở một tầng, tu vi Phong thủy Xem tiếp...

Tử vi Nhâm Thìn phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

Trong tử vi Nhâm Thìn là con rồng bay cao, thích kết giao quý nhân, khoan dung hiền hòa, vui vẻ, thích tiêu dao. Trường lưu Thủy cuồn cuộn bất tuyệt, tất quy về phương Đông Nam, xuôi dòng tự quy về Thìn, Tỵ. Thủy này nếu tọa cung Tài bạch, một đòi kh Xem tiếp...

Ảnh hưởng của Cửu Diệu tinh trong Tử Vi

La Hầu - còn gọi là Khẩu thiệt tinh, là sao xấu ảnh hưởng nặng cho Nam giới và người mạng Kim, phái Nữ thì ảnh hưởng nhẹ. Thường gây ra những trở ngại bất trắc, bệnh tật, khẩu thiệt, thị phi miệng tiếng. Hạn sao này cần phải dè dặt cẩn thận. Ảnh hưỡng vào các tháng giêng và tháng 7.
Ảnh hưởng của Cửu Diệu tinh trong Tử Vi
Xem tiếp...

Đông dược

Không tìm thấy Feed

Tư vấn