Tử vi, Tứ trụ

Phong thủy bài trí bàn học để đỗ đạt thành tài Phong thủy Xem Tử Vi

Phong thủy bài trí bàn học để đỗ đạt thành tài, Phong thủy, Xem Tử Vi, xem bói, xem tử vi Phong thủy bài trí bàn học để đỗ đạt thành tài, tu vi Phong thủy bài trí bàn học để đỗ đạt thành tài, tu vi Phong thủy Xem tiếp...

Những đồ vật không nên để trong phòng ngủ Phong thủy phòng ngủ Xem Tử Vi

Những đồ vật không nên để trong phòng ngủ, Phong thủy phòng ngủ, Xem Tử Vi, xem bói, xem tử vi Những đồ vật không nên để trong phòng ngủ, tu vi Những đồ vật không nên để trong phòng ngủ, tu vi Phong thủy phòng ngủ Xem tiếp...

Cách chọn góc thờ cúng trong căn hộ chung cư Phong thủy bàn thờ Xem Tử Vi

Cách chọn góc thờ cúng trong căn hộ chung cư, Phong thủy bàn thờ, Xem Tử Vi, xem bói, xem tử vi Cách chọn góc thờ cúng trong căn hộ chung cư, tu vi Cách chọn góc thờ cúng trong căn hộ chung cư, tu vi Phong thủy bàn thờ Xem tiếp...

Tử vi Canh Dần phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

Trong tử vi Canh Dần là mãnh hổ chôn rừng xanh, tính cách uy nghi, chí khí ngang tàng, làm việc bình hòa, ngoài cương trong nhu. Tùng bách Mộc ngang tàng đứng trong sương tuyết, cao vút tầng mây che phủ mặt đất, gió lay giống như tấu lên khúc nhạc, h Xem tiếp...

Đại vận 10 năm trong lá số tử vi của bạn ( P2Địa thời và Nhân thời)

Đại vận trong lá số tử vi là chỉ cát hung họa phúc trong 10 năm của mỗi người. Trong lá số tử vi đại vận được ghi rõ mang các con số ở góc phải trên cùng của mỗi cung Thí dụ: Đại vận ở cungThê số 22, là Đại vận trong thời gian từ 22 đến 31 tuổi. Các Xem tiếp...

Tử Vi: Định Mạng hay Tự Do?

Đây là bài của ông Thu Giang Nguyễn Duy Cần, giáo sư Triết học Đông Phương tại Đại Học Văn Khoa và cũng là một chuyên gia Tử Vi. Ông nêu lên sau đây một quan niệm Triết về Tử Vi, để chứng tỏ rằng con người tuy có số mạng sẵn, nhưng cũng có cái quyền tự do để sửa đổi số mạng của mình. Số mạng của mình thế nào thì lá số Tử Vi đã nêu rõ. Còn lạ hơn thế: lá số Tử Vi mang đủ các chi tiết để cho thấy tiềm thức con người và chỉ đường cải tạo, thay đổi số mạng của mình…
Tử Vi: Định Mạng hay Tự Do?
Xem tiếp...

Những cung hoàng đạo nữ con trai khó nắm bắt Cung hoàng đạo Xem Tử Vi

Những cung hoàng đạo nữ con trai khó nắm bắt, Cung hoàng đạo, Xem Tử Vi, xem bói, xem tử vi Những cung hoàng đạo nữ con trai khó nắm bắt, tu vi Những cung hoàng đạo nữ con trai khó nắm bắt, tu vi Cung hoàng đạo
Những cung hoàng đạo nữ con trai khó nắm bắt - Cung hoàng đạo - Xem Tử Vi
Xem tiếp...

Xem tử vi tây phương trọn đời cung Thiên Bình Cung hoàng đạo Xem Tử Vi

Xem tử vi tây phương trọn đời cung Thiên Bình, Cung hoàng đạo, Xem Tử Vi, xem bói, xem tử vi Xem tử vi tây phương trọn đời cung Thiên Bình, tu vi Xem tử vi tây phương trọn đời cung Thiên Bình, tu vi Cung hoàng đạo Xem tiếp...

Những kinh nghiệm và khám phá căn bản của cụ Thiên Lương để giải đoán lá số tử vi

Bài viết trình bày những kinh nghiệm và khám phá căn bản của cụ Thiên Lương để giải đoán lá số tử vi. Bài viết viết này được tác giả Trần Việt Sơn trình bày rất dễ hiểu.
Những kinh nghiệm và khám phá căn bản của cụ Thiên Lương để giải đoán lá số tử vi
Xem tiếp...

Tư vấn