Các đối tượng khoa Tử vi

Từ khởi thủy đến nay, khoa Tử Vi vẫn không thay đổi đối tượng : Tìm hiểu con người .
Các đối tượng khoa Tử vi

Tử Vi, Tứ Trụ, Xem Tướng, Gieo quẻ, Xem bói, Phong Thủy, 12 con giáp, 12 cung hoàng đạo

Tác giả Khoa Tử Vi là đạo sĩ Trần Đoàn, sinh dưới thời nhà Tống. Ông này đã dựa vào Kinh Dịch cùng những khai triển về lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành của Đổng Trọng Thư, một triết gia thời Hán, để lập ra khoa Tử Vi.Theo nguyên ngữ, danh từ Tử Vi không nói lên đối tượng khảo cứu, Tử là màu Tím, Vi là từ của vi diệu. Nhưng mục đích của Tử Vi là tìm hiểu con người và số phận con người, dựa trên hệ thống quy luật biến hóa của triết thuyết về Vũ Trụ thời đó. Dù căn bản triết lý của Tử Vi cao siêu, nhưng đối tượng chỉ nhắm vào con người mà thôi.

   Trong việc tìm hiểu này, Tử Vi có tham vọng khảo sát cả con người lẫn đời người, tức các chi tiết sau:      


     1. Đặc tính cá nhân của mỗi người, bao hàm các yếu tố :
      - Cơ thể
      - Tướng mạo
      - Tính tình
      - Bệnh tật

     2. Đặc tính gia đình :
      - Cha mẹ
      - Anh chị em
      - Vợ chồng
      - Con cái
      - Đời sông ngoại hôn

     3. Đặc tính kinh tế :
      - Nghề nghiệp
      - Tài lộc
      - Điền sản

     4. Đặc tính xã hội :
      - Môi trường sinh sống
      - Những mối giao thiệp

     5. Đặc tính dòng họ :
      - Phúc Đức
      - Ảnh hưởng của Phúc Đức

    6. Đặc tính vận số :
      - Các giai đọan của đời người.
      - Các biết cố lớn trong một khỏang thời gian.

 

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:


Ý Kiến

Mong rang thuan nhu y
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nóng tính thì dùng nhưng tốt bụng với người ta song họ không biết ơn nà còn coi mình như không hề giúp đỡ họ gì cả
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mong là mọi việc sẽ tốt đẹp sẽ đến với mình hì hì
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Qua cơn bi cực tới hồi thoi lai

Hạnh phúc lắm vì đã chọn con đường đúng để đi...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cau mong moi viec troi chay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cảm ơn ad đọc phần này rất hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tiền đè đâu ko thấy mà thấy trước mắt là đang thất nghiệp và nợ đè sắp chết rồi.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuẩn Hay gặp thị phi và hay gặp cái bọn thối mồm-ăn ko ngồi rồi đem chuyện người khác để nói
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chán thí bà luôn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đông dược

Không tìm thấy Feed

Tư vấn