SAO DƯỠNG TRONG TỬ VI

Dưỡng (Mộc) *** 1. Ý nghĩa của dưỡng: - chăm chỉ, cẩn thận, cần cù - chủ sự phù trì, nuôi nấng, bảo trợ, dễ nuô...
SAO DƯỠNG TRONG TỬ VI
Dưỡng (Mộc) *** 1. Ý nghĩa của dưỡng: - chăm chỉ, cẩn thận, cần cù - chủ sự phù trì, nuôi nấng, bảo trợ, dễ nuô...
SAO DƯỠNG TRONG TỬ VI

Dưỡng (Mộc)

***1. Ý nghĩa của dưỡng:

- chăm chỉ, cẩn thận, cần cù

- chủ sự phù trì, nuôi nấng, bảo trợ, dễ nuôi súc vật

Đóng ở cung Mệnh, đương sự là con nuôi hoặc được cha mẹ nhờ người khác nuôi, dù chỉ là trên giấy tờ.

2. Ý nghĩa sao dưỡng ở các cung:a. ở Bào:

- có anh em kết nghĩa

- có anh chị em nuôi hay dị bàob. ở Tử:

- có nuôi hoặc có cho con nhờ người khác nuôi hộ

- có con đỡ đầu hay có khi nuôi con riêng của chồng/vợc. ở Phúc:

- làm con nuôi họ khác

- lập con nuôi, đỡ đầu cho người khácd. ở Hạn:

- nếu gặp các sao bệnh tật nặng có nghĩa đau phải nằm viện.

- đau yếu lâu khỏi nếu Hạn rơi vào cung Tật.

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn