Sự nghiệp trắc trở với lá số tử vi Phá Quân lâm cung Tài Bạch

Phá Quân lâm cung Tài Bạch là lá số của người trắc trở về đường sự nghiệp, tiền bạc, phải nỗ lực nhiều mới có thành công
Sự nghiệp trắc trở với lá số tử vi Phá Quân lâm cung Tài Bạch
Phá Quân lâm cung Tài Bạch là lá số của người trắc trở về đường sự nghiệp, tiền bạc, phải nỗ lực nhiều mới có thành công
Sự nghiệp trắc trở với lá số tử vi Phá Quân lâm cung Tài Bạch

.


Su nghiep trac tro voi la so tu vi Pha Quan lam cung Tai Bach hinh anh
 
Tý – Ngọ hai cung hội chiếu cát diệu Hóa Lộc, Lộc Tồn, Hóa Quyền, chủ giàu có, phát đạt.
 
Thiên la địa võng Thìn – Tuất hai cung cũng lá số của người có tiền của, hoặc được thừa hưởng sản nghiệp của tổ tiên.
 
Cùng Vũ Khúc đồng cung tại cung Tỵ - Hợi thì tài đến rồi tài đi, có tiền rồi lại mất tiền, không giữ được của. Cổ nhân nói: "Phá Quân Vũ Khúc nhập tài hương, đông khuynh tây bại" là thế. Tử Vi đồng cung, chủ đắc ý vì tiền tài, nhưng trong phúc có họa, trong may có rủi, cẩn thận tai kiếp đến bất ngờ. Lộc Tồn đồng cung, dù tiết kiệm cũng chẳng tích góp được gì.
 
Liêm Trinh đồng cung ở hai cung Dần – Thân, cả đời nghèo khổ đa đoan, tổ nghiệp khuynh bại. Không Kiếp đồng cung tại Mão lại gặp Kình Dương, Hỏa Linh, Hoành Đắc, Hoành Thất, Đà La, Đại Hao, chủ tranh cãi, phiền não, bị bóc lột, tinh thần suy kiệt, tài sản hao mòn.
 
Cổ nhân có câu: “Phá Quân lâm cung Tài Bạch như thang kiêu tuyết”, tức là Phá Quân mà đến cung tiền tài thì sự nghiệp chẳng đâu vào đâu, nghề nghiệp thay đi đổi lại, không có nghề chuyên chính.
 
Đây là sao xấu đối với cung Tài Bạch, Phá Quân tọa Dần – Thân lạc hãm, dù có thêm cát diệu vẫn chủ phá hỏng phương hướng sự nghiệp, nên chẳng những tổ nghiệp thất bại mà cuộc đời, sự nghiệp của bản thân cũng tiêu hao.
 
Trường hợp này phải gần bốn cung Tý – Ngọ - Thìn – Tuất, thêm Hóa Lộc, Hóa Quyền, Lộc Tồn đồng hội, không có Tứ Sát hoặc gặp sát diệu thì mới có thể giàu có.
 
Phá Quân tọa cung Tài BẠch có Hóa Lộc, chủ phát triển hai hướng, hai nghề.  
► ## cung cấp công cụ tra cứu lá số tử vi của mỗi người chuẩn xác

Phá Quân tọa Tật Ách, Thiên Di - lá số hung nhiều hơn cát Luận giải cục mệnh Sát Phá lang trong tử vi đẩu số Luận giải lá số tử vi Phá Quân lâm cung Điền Trạch, Phúc Đức, Phụ Mẫu Luận giải lá số tử vi Phá Quân lâm cung Quan Lộc
Trần Hồng

 


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Truyện hay

Không tìm thấy Feed

Tư vấn