Giải mã vận mệnh người tuổi Ất Tỵ theo Lục Thập Hoa Giáp

Lục Thập Hoa Giáp của Ất Tỵ là con rắn cá tính thâm trầm, trí tuệ cao siêu, ngoài nhu trong cương, là người hào phóng, thích cuộc sống ẩn dật.
Giải mã vận mệnh người tuổi Ất Tỵ theo Lục Thập Hoa Giáp

Tử Vi, Tứ Trụ, Xem Tướng, Gieo quẻ, Xem bói, Phong Thủy, 12 con giáp, 12 cung hoàng đạo

 

 

Lục Thập Hoa Giáp của Ất Tỵ là con rắn cá tính thâm trầm, trí tuệ cao siêu, ngoài nhu trong cương, là người hào phóng, thích cuộc sống ẩn dật, không nhận gánh vác tổ nghiệp. Phúc đăng Hỏa chiếu đến những nơi mà Mặt Trời, Mặt Trăng không chiếu đến, làm sáng những nơi còn tối tăm. Hỏa này là hỏa phát sáng vào ban đêm trong nhân gian.
 
Lục Thập hoa Giáp của Ất Tỵ là Hỏa lâm quan, Thủy không thể khắc, được Thủy cứu tế, chủ về thuần túy. Hỏa khác trợ nó cũng tốt. Hỏa này hàm khí thuần dương, rực rỡ xán lạn. Sinh vào mùa xuân và mùa đông chủ cát lợi, sinh vào mùa hạ và mùa thu khó tránh điềm hung.
 
Lấy Mộc làm bấc, lấy Thủy làm dầu, Địa chi không ưa có xung, ví dụ như gặp Hợi e gió thổi đèn tắt, chủ đoản mệnh.
 
Phàm gặp Mộc đều tốt, rất ưa được quan tinh, lộc quý trợ giúp, có thể vinh hoa.
 
Thủy lấy Giáp Thân, Ất Dậu Tỉnh tuyền Thủy; Bính Tý, Đinh Sửu Giản hạ Thủy làm dầu thật. Nhâm Thìn, Quý Tỵ Trường lưu Thủy là dầu giả. Nhâm Tuất, Quý Hợi Đại hải Thủy; Bính Ngọ, Đinh Mùi Thiên hà Thủy không thể làm dầu, gặp thì chủ về cả đời bình bình mà thôi.
 
Hỏa này gặp Thủy cần có Mộc giúp đỡ, Thủy nhiều cũng chủ về ít cát lợi, e rằng tai họa nhiều.
 
Ưa Nhâm Dần, Quý Mão Kim bạc Kim, Kim Hỏa huy hoàng, chủ về thanh quý. Ưa Nhâm Thân, Quý Dậu Kiếm phong Kim, gọi là Đăng hoa phất kiếm cách. Không ưa Canh Thìn, Tân Tỵ Bạch lạp Kim.
 
Gặp Canh Tý, Tân Sửu Bích thượng Thổ có thể an thân; Bính Tuất, Đinh Hợi Ốc thượng Thổ cũng chủ về ăn mặc không thiếu, các Thổ còn lại vô dụng.

Vận mệnh người tuổi Ất Tỵ: Hỏa ưa cùng loại, sợ gió thổi. Mậu Tý, Kỷ Sửu Tích lịch Hỏa là hỏa thần long biến hóa, ắt mang gió đến, e rằng sẽ yểu thọ.
Ất lộc tại Mão, các Địa chi của trụ khác ưa Mão.
 
Tỵ mã tại Hợi, các Địa chi của trụ khác không ưa thấy Hợi, thấy chủ về mã bị hình, thường thiếu tiền tiêu. Mệnh nữ sẽ một giai đoạn yêu đương thương tâm, tâm tình không ổn định.
 
Ất quý tại Tý, các Địa chi của trụ khác ưa Tý, chủ cát lợi.
 
Các Địa chi của trụ khác có Dần, thân thể có thương hại, mệnh nữ lấy 3 chồng. 
 
Các Địa chi của trụ khác có Ngọ là người thông minh, có thể học đoán mệnh, giáo viên hoặc theo lĩnh vực nghệ thuật.
 
Các can khác có Bính, có thể phú quý. Các can khác có Tân, cẩn thận đề phòng phạm pháp, nhẹ sẽ phá bại.
 
Người sinh năm Ất Tỵ gặp năm Tỵ, năm Hợi, trong nhà không yên, không hại đến bản thân cũng tổn thương đến người nhà.
 
Bạn đời Ất Tỵ không nên lấy người sinh năm Canh, Tân. Nên tìm người sinh năm Mậu, Kỷ.

Theo Tử vi toàn tập

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:


Ý Kiến

NGOI DAY MA HA MOM CHO SUNG RUNG VAO MOM Y KO LAM DOI CO TIEN CO
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

em nóng tính lắm đấy, chuẩn luôn!
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mong là mọi việc sẽ tốt đẹp sẽ đến với mình hì hì
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sau dug zu zay ta kaka
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tháng này mình dc lộc kakakka
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên sang nghê thay boi thôi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đợi ny đưa đi thì ta cũng đi đc mấy vòng trái đất r quay lại
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cau mong moi viec troi chay

Can lam binh yen ou
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

May mắn chả thấy đâu toàn thấy xui thôi ... ở đấy mà may vs chả mắn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đông dược

Không tìm thấy Feed

Tư vấn