Tử vi Đinh Hợi Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

Trong tử vi Đinh Hợi là lợn hoang trong rừng, cá tính thẳng thắn, nóng nảy, miệng ác nhưng tâm thiện, an phận giữ mình.

Dinh Hoi

 

 

 

Trong tử vi Đinh Hợi là lợn hoang trong rừng, cá tính thẳng thắn, nóng nảy, miệng ác nhưng tâm thiện, an phận giữ mình.

Ốc thượng Thổ là đất nhào nặn thành ngói, nung qua lửa, có tác dụng che sương, tuyết, chắn gió, mưa.

Thổ thành nhà, Mộc không thể khắc, không ưa Kim nhiều, cần được Hỏa sinh  bổ cứu, chủ cát lợi.Đinh Hợi Ồc thượng Thổ ở bên trong hàm chứa Kim, trong cương ngoài nhu. Người bẩm thụ được nó chủ về có năng lực, có thể lập công, lập nghiệp.

Căn cứ vào ấn chứng của Phan Tử Ngư: Mệnh nữ phần lớn là người vợ hiền, người mẹ tốt.

Trong tử vi Thổ này là ngói, không có Mộc không có gì để chống đỡ, cho nên lấy Mộc làm nền tảng, Mậu Tuất, Kỷ Hợi Bình địa Mộc là thượng cát, tiếp đến là Mậu Thìn, Kỷ Tỵ Đại lâm Mộc, chỉ sợ hình, xung, phá, khắc.

Thổ này đã thành ngói, không ưa gặp Hỏa, Bính Dần Lư trung Hỏa, chủ hung tai. Gặp Đinh Mão Lư trung Hỏa còn tốt.

Nếu như nạp âm có Mộc, lại có Bính Thân, Đinh Dậu Sơn hạ Hỏa; Giáp Tuất, Ât Hợi Sơn đầu Hỏa ắt chủ về tai họa.

Đinh Hợi Ốc thượng Thổ ưa gặp Giáp Thìn Phúc đăng Hỏa, gọi là Hỏa Thổ nhập đường cách.

Thủy ưa Bính Ngọ, Đinh Mùi Thiên hà Thủy; Giáp Thân, Ât Dậu Tỉnh tuyền Thủy; Bính Tý, Đinh Sửu Giản hạ Thủy, nên có Mộc mới thành quý cách.

Ưa Giáp Dần Đại khê Thủy, không ưa Ât Mão Đại khê Thủy, Nhâm Thìn, Quý I Tỵ Trường lưu Thủy, phạm phải chủ về yểu thọ.

Ưa được Canh Ngọ Lộ bàng Thổ, lại có Mộc, chủ sang quý.

 

Địa chi của các trụ khác không ưa gặp Hợi, phạm hình, tầm nhìn nông cạn, tự cho mình là đúng, vợ chồng duyên bạc.

Không ưa gặp Canh Tuất Thoa xuyến Kim.

Đinh lộc tại Ngọ, Địa chi của các trụ khác ưa Ngọ.

Đinh quý tại Dậu, Địa chi của các trụ khác ưa Dậu; Văn xương cũng tại Dậu, có thể học đoán mệnh, làm giáo viên hoặc hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Hợi mã tại Tỵ, Địa chi của các trụ khác không ưa có Tỵ, phạm Mã thần, e rằng vì sắc phá tài, hoặc cuối đời chán nản thất vọng, cũng chủ về bỏ mạng nơi đất khách.

Gặp năm Hợi, năm Tỵ, trong nhà không yên ổn. Nếu bản thân tránh được thương hại thì người nhà cũng khó tránh được điềm hung phát sinh.

Bạn đời nên tìm người sinh năm Canh, Tân. Không nên lấy người sinh năm Nhâm, Quý.

Đinh Hợi Không vong tại Ngọ, Mùi, nhật chi gặp Ngọ, Mùi, chủ về vợ hoặc chồng mất sớm. Thời chi gặp Ngọ, Mùi, cuối đời phá bại, có 1 con mất sớm.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

 

 

 

 


Ý Kiến

Qua cơn bi cực tới hồi thoi lai
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sau dug zu zay ta kaka
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mong rang thuan nhu y
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chán thí bà luôn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

À há chắc mấy đứa bạn giới thiệu lót dép á
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mong rang thuan nhu y
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chỉ mong binh yen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chỉ mong binh yen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nóng tính thì dùng nhưng tốt bụng với người ta song họ không biết ơn nà còn coi mình như không hề giúp đỡ họ gì cả
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hâhhahahahhahahaa thiệt sự vậy luôn hong :)))))))
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đông dược

Không tìm thấy Feed

Tư vấn