Tử vi thứ Bảy 21/2

Xử Nữ phải đối mặt với nhiều kế hoạch bất ngờ; Thiên Bình được khuyên nên cẩn thận với đồ cá nhân.
Tử vi thứ Bảy 21/2 - VnExpress iOne
Xử Nữ phải đối mặt với nhiều kế hoạch bất ngờ; Thiên Bình được khuyên nên cẩn thận với đồ cá nhân.
Tử vi thứ Bảy 21/2 - VnExpress iOne

1_1419994706.jpg 2_1419994714.jpg 3_1419994718.jpg 4_1419994764.jpg
Bạch Dương
(21/3 - 20/4)
Kim Ngưu 
(21/4 - 20/5)
Song Tử
(21/5 - 21/6)
Cự Giải
(22/6 - 22/7)
5_1419994772.jpg 6_1419994776.jpg 7_1419994781.jpg 8_1419994786.jpg
Sư Tử
(23/7 - 22/8)
Xử Nữ
(23/8 - 22/9)
Thiên Bình
(23/9 - 22/10)
Bò Cạp
(23/10 - 21/11)
9_1419994790.jpg 10_1419994795.jpg 11_1419994800.jpg 12_1419994804.jpg
Nhân Mã
(22/11 - 21/12)
Ma Kết
(22/12 - 19/1)
Bảo Bình
(20/1 - 18/2)
Song Ngư
(19/2 - 20/3)

Hạnh Thảo (theo Goto)


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn