Thiên Tướng quý nhân

Thiên Tướng là sao vừa chủ về văn vừa chủ về võ. Người có Thiên Tướng trong tứ trụ thường có khả năng nắm quyền, được mọi người tín phục. Người trong tổ hợp tứ
Thiên Tướng quý nhân
Thiên Tướng là sao vừa chủ về văn vừa chủ về võ. Người có Thiên Tướng trong tứ trụ thường có khả năng nắm quyền, được mọi người tín phục. Người trong tổ hợp tứ
Thiên Tướng quý nhân

trụ có Thiên Tướng lại có thêm các sao tốt khác như Kình Dương, Thiên Mã thì sự nghiệp vô cùng hiển đạt.

Tượng Quan Công đọc sách

Cách tra Thiên Tướng là lấy chi ngày sinh hoặc chi năm sinh làm cơ sở để tra các địa chi trong tứ trụ. Nếu tứ trụ nào ở vào một trong các trường hợp dưới đây là có sao Thiên Tướng nhập mệnh.

1. Chi ngày (hoặc chi năm) là Dần, Ngọ, Tuất thấy chi Ngọ.

2. Chi ngày (hoặc chi năm) là Thân, Tý, Thìn thấy chi Tý.

3. Chi ngày (hoặc chi năm) là Tỵ, Dậu, Sửu thấy chi Dậu.

4. Chi ngày (hoặc chi năm) là Hợi, Mão, Mùi thấy chi Mão.

Ví dụ

Người sinh lúc 6 giờ ngày 14/9/1999 (âm lịch) có tổ hợp tứ trụ là: giờ Quý Mão, ngày Đinh Mùi, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mão.

Theo trường hợp 4, chi ngày Mùi (Đinh Mùi) gặp chi Mão của năm (Kỷ Mão), do vậy tổ hợp này xuất hiện Thiên Tướng.

(Theo Dự đoán theo tứ trụ)


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Truyện hay

Không tìm thấy Feed

Tư vấn