Tướng mặt làm quan qua Ngũ tinh và Lục diệu

Chuyên mục: Tướng số
Người có tướng mặt làm quan biểu hiện qua Ngũ tinh và Lục diệu thường đầy đặn và rạng rỡ.
Người có tướng mặt làm quan biểu hiện qua Ngũ tinh và Lục diệu thường đầy đặn và rạng rỡ.

Ngũ tinh là chỉ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Tai trái là Kim tinh, tai phải là Mộc tinh, miệng là Thủy tinh, bộ vị trên giữa 2 lông mày là Hỏa tinh, Chuẩn đầu là Thổ tinh. Lục diệu là chỉ Thái dương, Thái âm, Nguyệt bột, La hầu, Kế đô và Tử khí. Thái dương là chỉ mắt trái, Thái âm là chỉ mắt phải, Nguyệt bột chỉ Sơn căn trên mũi, La hầu là mày trái, Kế đô là mày phải, Tử khí là bộ vị Ấn đường giữa 2 mắt. Người có tướng mặt làm quan biểu hiện qua Ngũ tinh và Lục diệu thường đầy đặn và rạng rỡ.

tuongmatlamquan

Hỏa tinh ở trên trán, trán vuông ngay ngắn, đầy đặn là tướng làm quan.

Tử khí đầy đặn rạng rỡ cũng là tướng làm quan.

Người mà Thổ tinh dày dặn có thịt là tướng trường thọ.

Mộc tinh lộ xuất hướng ra bên ngoài mà không hướng cuộn tròn căng cứng vào trong là tướng phúc.

Người có tướng mặt như thế có thể được hưởng ngũ phúc.

Kim tinh dài mà trắng sạch cũng là tướng làm quan.

Người có La hầu dài chẳng phải vất vả, cả đời không phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc.

Người có vị trí sao Kế đô dài mà tề chỉnh, gia đình được hạnh phúc, có con trai con gái, được hưởng niềm vui vẻ trời ban. 

Người mà vị trí sao Nguyệt bột thẳng dài như cây bút, chuyện cơm ăn áo mặc chẳng phải lo.

Thái dương có thần, có linh khí, người như thế rất có phúc lộc.

Thái âm, nhãn châu đen tối, điểm đen như hạt đỗ, lại có linh quang rạng rỡ sẽ làm quan.

Thủy tinh dài, rộng, người có môi hồng bóng, làm quan đến tam công.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: