Gieo quẻ tài vận đầu năm

Tài vận năm nay của bạn sẽ có xu hướng đi xuống, ổn định hay rất phát? Cùng xem quẻ bói đầu năm nhé!
Gieo quẻ tài vận đầu năm - VnExpress iOne
Tài vận năm nay của bạn sẽ có xu hướng đi xuống, ổn định hay rất phát? Cùng xem quẻ bói đầu năm nhé!
Gieo quẻ tài vận đầu năm - VnExpress iOne

Câu hỏi:

Đầu năm mới đi chùa, bạn cầu mong mọi sự như ý trong năm Ất Mùi. Nếu rút một quẻ đại cát đại lợi và treo nó lên một cây ở chùa, bạn sẽ chọn cây nào?

A. Cây vừa tầm với.

B. Cây thấp.

C. Cây càng cao càng tốt.

Đáp án:

A B C

Mr. Bull (theo MGSP)


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn